مواد اولیه پروتئین حیوانی در تغذیه طیور

مواد اولیه پروتئین حیوانی در تغذیه طیور|40180765|مواد اولیه پروتئین حیوانی در تغذیه طیور,Essential Animal Protein Paper in Feeding Poultry
به وب سایت دانلود و دریافت فایل های درسی آموزشی خوش آمدید اکنون مشخصات فایل مواد اولیه پروتئین حیوانی در تغذیه طیوررا مشاهده می نمایید

پودر ماهی

انواع مختلف پودر ماهی از قبیل پودر ماهیهای : ساردین ، شاه ماهی ،‌تون ، آنچوی و امثال آن با ترکیبات مختلف در بازار جهانی وجود دارد . مقدار پروتئین و اسید آمینه های پودر ماهی بسته به نوع ماهی تهیه شده از آن مختلف است و لی به طور کلی مقدار پروتئین پودر ماهی مرغوب نباید کمتر از 55 درصد باشد .

جدول شماره 41 مقدار پروتئین و اسید آمینه های اصلی در چند نمونه آرد ماهی را نشان می دهد .

جدول 41 – مقدار متوسط اسید آمینه های اصلی در چند نمونه آرد ماهی

گرم اسید آمینه در آرد ماهی آرد ماهی آرد ماهی آرد ماهی

100 گرم ماده ازته منهان آمریکا آنچووی پرو آنچووی شیلی شگ ماهی نروژ

آرژنین 0/6 65/5 9/5 85/5

گلیسین 75/6 1/6 6/9 15/6

هیستیدین 3/2 25/2 6/2 5/2

ایزولوسین 4/4 6/4 8/4 5/4

لوسین 1/7 5/7 6/7 15/7

لیزین 55/7 5/7 0/8 6/7

متیونین 8/2 0/3 05/3 8/2

سیستین 9/0 9/0 9/0 9/0

فنیل آلانین 95/3 2/4 3/4 3/47/3

تیروزین 2/3 55/3 4/3 0/3

ترئونین 95/3 1/4 3/4 9/3

تریپتوفان 0501 15/1 20/1 00/1

والین 1/5 2/5 4/5 3/5

درصد پروتئین خام 62 7/64 67 3/75

پودر ماهی دارای 3-8 درصد چربی می باشد . املاح اصلی مانند منگنز ، آهن ،‌ید نیز به مقدار کافی در پودر ماهی وجود دارد . به اضافه از نظر ویتامین ها بخصوص ویتامین دسته B بخصوص کولین و و و اسید پانتوتنیک ، نیاسین نیز قابل توجه می باشد . از این رو اهمیت پودر ماهی در تغذیه انواع طیور بسیار زیاد می باشد و تقریباً در تمام جیره های غذائی طیور و مواد کنسانتره مخصوص طیور ، پودر ماهی و یا ترکیبات آن وجود دارد .

17 ص